Tài liệu tiếng việt (Vietnamese Forms)

Lưu ý: Đối với đơn kiện giữa chủ nhà và người thuê, phải nộp cho thẩm phán tòa sơ thẩm một bản sao có chữ ký tay. Bạn sẽ bị tính phí nộp đơn và phí dịch vụ khi nộp đơn kiện trước tòa sơ thẩm. Không được sửa đổi nội dung hoặc hình thức của mẫu này

Chủ cho thuê nhà/đất (Landlord/Tenant)*

KHIẾU NẠI DÂN SỰ (Civil Complaint)

ĐƠN KHIẾU NẠI HÌNH SỰ RIÊNG TƯ (Private Criminal Complaint)

Bảo vệ chống ngược đãi (Protection From Abuse)**

Lệnh Bảo vệ chống ngược đãi được dành cho những người bị ngược đãi bởi người sống trong căn hộ, bà con trong gia đình hoặc bạn tình của nguyên đơn.

Lệnh Bảo vệ Nạn nhân của Bạo lực và/hoặc Đe dọa Tình dục có thể được ban hành chống lại một người không phải là thành viên trong gia đình hoặc thậm chí là một người hoàn toàn xa lạ. (Nếu bạn đang nộp Đơn Yêu cầu Bảo vệ khỏi Bạo lực và/hoặc Đe dọa Tình dục, không phải là Đơn thỉnh cầu khẩn cấp, bạn cũng phải nộp trang bìa của các hồ sơ dân sự có liệt kê nơi trang các loại mẫu dành cho công chúng.)

Tổ chức Chống Bạo hành Gia đình tại Pennsylvania có một video có tựa "Protection Orders Do Work: How to Obtain a Civil Protection Order." Chánh án Kathy A. Morrow của  Quận Perry/Juniata thuyết minh phiên bản tiếng Anh của video và Thẩm phán Teresa Sarmina của Quận Philadelphia thuyết minh phiên bản tiếng Tây Ban Nha. Các video này giải thích cách làm đơn yêu cầu tòa ban hành một lệnh bảo vệ dân sự.

LƯU Ý: Trong giờ hành chánh, có thể hỏi Lục sự tòa. Ngoài giờ hành chánh (sau giờ làm việc, cuối tuần, ngày lễ), hãy hỏi cơ quan thực thi pháp luật để biết ai là thẩm phán trực.

Bảo vệ Nạn nhân của Bạo lực và/hoặc Đe dọa Tình dục (Protection from Violence or Sexual Intimidation (PSVI))****

NHẬN TỘI TRƯỚC CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN (Pleas of Guilty Before Issuing Authority)

THẢO LUẬN VỀ NHẬN TỘI (Guilty Plea Colloquy)

Thông báo kháng cáo sau khi kết án hình sự (Notice of Appeal from Summary Criminal Conviction)

TỪ BỎ LUẬT SƯ (Waiver of Counsel)

TỪ BỎ ĐIỀU TRẦN SƠ BỘ (Waiver of Preliminary Hearing)

QUYẾT ĐỊNH KHÔNG ĐƯỢC HOÃN HÌNH PHẠT (Waiver of Stay of Execution of Sentence)

* Việc dịch các tài liệu này sang 12 ngôn ngữ thông dụng nhất trong các tòa án Pennsylvania đã được thực hiện thông qua khoản tài trợ của Viện Tư pháp Nhà nước (State Justice Institute), thuộc Dự án Dịch thuật 21T018.

** Việc dịch các tài liệu này được quy định bởi Quy tắc 1905 của Thủ tục tố tụng dân sự trong Đạo luật bảo vệ chống ngược đãi, Điều 23 Pa C.S.A. §6101 và các điều kế tiếp, thành 11 ngôn ngữ thường gặp nhất trong các tòa án Pennsylvania có thể thực hiện nhờ khoản tài trợ của chương trình Stop Violence Against Women, hoạt động dưới sự quản lý của Ủy ban Tội phạm và Phạm pháp Pennsylvania. Chương trình Chứng nhận Phiên dịch của AOPC quản lý dự án. AOPC ghi nhận sự đóng góp của Khu vực Tư pháp 1 của Pennsylvania, nơi đã cung cấp các mẫu lệnh mới nhất đã dịch và cho phép chỉnh sửa các tài liệu này sang khuôn khổ tiêu chuẩn để làm mẫu sử dụng trên toàn tiểu bang.

Các mẫu đơn xin Bảo vệ chống ngược đãi đã được sửa đổi, có hiệu lực vào ngày 10 tháng 4 năm 2019.

*** Việc dịch các lệnh bảo vệ hình sự này sang 5 thứ tiếng phổ biến nhất trong toàn Tiểu bang, dựa theo Điều 18 Pa.C.S.4954-4955, là một sáng kiến của các tòa án Quận Philadelphia, nơi đã cho phép chỉnh sửa các tài liệu này sang khuôn khổ tiêu chuẩn để sử dụng trên toàn tiểu bang. Phòng Hành chánh của Tòa án PA (AOPC) ghi nhận và cảm ơn Khu vực Tư pháp 1 về sáng kiến này.

**** Dự án này được tài trợ bởi Tiểu mục số 26422 của Ủy ban Tội phạm và Phạm pháp Pennsylvania (PCCD).